Pakosławice

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Pakosławice? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Pakosławice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Pakosławice
Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
tel.: 77 435 76 14
fax: 77 435 76 14
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pakosławice
48-314 Pakosławice 1
Powiat: nyski
Województwo: opolskie
Telefon: 774357693
Email: ops@pakoslawice.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
Środa od godz. 7.00 do godz. 16.00
Piątek od godz. 7.00 do godz. 14:00

Pakosławice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Pakosławice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.