Niechlów

Niechlów – Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Niechlów można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Niechlów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHLOWIE
56-215 NIECHLÓW, ul. Głogowska 31
tel. 65 543 56 21
e-mail: gopsniechlow@wp.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00-16.00
wtorek – piątek 7.00-15.00

Niechlów- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Niechlów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.