Mstów

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Mstów. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Mstów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
ul. 16-go Stycznia 14
42-244 Mstów
Adresy e-mail : gopsmstow@interia.pl

Mstów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Mstów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.