Milicz

Milicz – Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Milicz jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Milicz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Adres rejestrowy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu
Trzebnicka 2A, 56-300 Milicz
Gmina: Milicz
Powiat: milicki
Województwo: dolnośląskie

Milicz- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Milicz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.