Międzylesie

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Międzylesie. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Międzylesie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul.Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie
tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126
urzad@miedzylesie.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie
woj.dolnośląskie
tel. / fax 74 812 66 38
tel. / fax 74 814 87 64
opsmlesi@poczta.onet.pl
ksiegowy_ops@poczta.onet.pl

Międzylesie- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Międzylesie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.