Lwówek Śląski

Lwówek Śląski – Gmina Lwówek Śląski – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Lwówek Śląski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
woj. dolnośląskie
Sekretariat tel./fax 75 645 32 32
mgops@lwowekslaski.pl
Świadczenia rodzinne tel. 75 645 32 36
Fundusz alimentacyjny tel. 75 645 32 39
Dodatki mieszkaniowe tel. 75 645 32 37

Lwówek Śląski- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Lwówek Śląski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.