Łubowo

Program Rodzina 500+ w gminie Łubowo rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Łubowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1
NIP: 784-19-23-215
REGON: 000543893
kod terytorialny: 3003062
tel./fax 61 427-59-47

Łubowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Łubowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.