Lubawka

Lubawka – Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Lubawka można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Lubawka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka
Telefon: 75 74 11 800
Fax: 75 746 77 61
Email: sekretariat@mgops.lubawka.eu

Lubawka- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Lubawka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.