Lubaczów

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Lubaczów? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Lubaczów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
37-600 Lubaczów
tel./fax 016 632-90-45 , 016 632-91-65
e-mail: biuro@mops.lubaczow.pl mops@lubaczow.pl

Lubaczów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Lubaczów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.