Legnickie Pole

Legnickie Pole – Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Legnickie Pole jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Legnickie Pole – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Henryka Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole
tel. 076 85-82-823
fax. 076 85-82-823
e-mail: legpole@wp.pl

Legnickie Pole- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Legnickie Pole – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.