Lądek

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Lądek? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Lądek – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku
ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek
tel./fax: 63/27 63 158
e-mail: gops@gopsladek.pl
Nr rachunku bankowego: 68 8542 0001 2200 2411 0213 3383
Regon: 003730130
NIP: 667-13-21-823

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30

Lądek – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Lądek – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.