Komorniki

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Komorniki właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Komorniki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach
ul. Stawna 7
62-052 Komorniki
tel. (61) 810-82-93
tel. (61) 810-89-73 (świadczenia rodzinne)
faks: (61) 810-89-73
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
godziny pracy: poniedziałek od 8-16, pozostałe dni od 7 do 15
e-mail: ops@komorniki.pl
strona internetowa: www.komorniki.opsinfo.pl
Biuletynu Informacji Publicznej: www.komorniki.opsinfo.pl/bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.epuap.gov.pl

Komorniki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Komorniki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.