Kołaki Kościelne

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Kołaki Kościelne jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Kołaki Kościelne – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
tel./fax (86)270-30-39
(86) 270 -30-26 w. 21
(86) 270 -30 -26 w. 25
e-mail: gminakolaki@op.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Kołaki Kościelne – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kołaki Kościelne – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.