Kłodzko

Kłodzko – Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Kłodzko ? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Kłodzko – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
57 – 300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2d
http://www.ops.klodzko.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
57 – 300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 20
tel. 074/ 647 00 54

Kłodzko- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kłodzko – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.