Karsin

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Karsin można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Karsin – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie
83-440 Karsin, ul. Długa 222
Powiat: kościerski
Województwo: pomorskie
Telefon: 58 687 3279
Email: gopskarsin@wp.pl

Karsin – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Karsin – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.