Kamienna Góra

Kamienna Góra –  zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Kamienna Góra – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-400 Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 10B
e-mail: gops@gminakg.pl
Numery telefonów:75 610 62 54 ;(53; 58; 03)
nr faksu: 75 610 62 25

Kamienna Góra- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Kamienna Góra – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.