Jemielno

Jemielno – Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Jemielno jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Jemielno – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

URZĄD GMINY W JEMIELNIE
56 – 209 JEMIELNO 81
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
TEL.: (+48 65) 544-74-79
TEL.: (+48 65) 544-74-82
FAX: (+48 65) 544-74-82
E – MAIL: ugjemielno@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30, 56-209 Jemielno
tel. :65 544-71-63
faks: 65 544-71-63
NIP:6931974701 Regon: 932712087
godziny pracy: 7-15
e-mail: gopsjemielno@wp.pl

Jemielno- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Jemielno – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.