Janowice Wielkie

Nabór na świadczenie 500 Plus w gminie Janowice Wielkie właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Janowice Wielkie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2,
58-520 Janowice Wielkie
powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
tel./fax. 75 75 15 124, 185, 285
e-mail: gmina@janowicewielkie.eu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
e-mail: gopsjanowice@wp.pl

Janowice Wielkie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Janowice Wielkie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.