Gryfów Śląski

Gryfów Śląski również prowadzi nabór wniosków na program Rodzina 500+, zobacz, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek. 500 złotych na dziecko to poważna kwota dla wielu rodzinnych budżetów, nie przegap więc terminu.

Gryfów Śląski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski
Telefon (75) 7813552

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ubocze 300,
59-620 Gryfów Śląski
Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny: 75 307 04 45
e-mail zrodzinne@wp.pl

Gryfów Śląski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Gryfów Śląski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.