Grębocice

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Grębocice. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Grębocice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

URZĄD GMINY ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
pow. Polkowice,
woj. dolnośląskie
TELEFON: Sekretariat (076)8-315-501
Fax (076)8-315-077

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel. 76 8315 098

Grębocice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Grębocice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.