Gorzów Śląski

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Gorzów Śląski jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Gorzów Śląski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 34/ 35 94 008
e-mail opsgorzow@op.pl

Gorzów Śląski- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Gorzów Śląski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.