Gawłuszowice

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Gawłuszowice? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Gawłuszowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach
39-307 Gawłuszowice 5A
Powiat: mielecki
Województwo: podkarpackie
Telefon: 17 2506430
Email: gopsgawluszowice@gawluszowice.pl

Gawłuszowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Gawłuszowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.