Dźwierzuty

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Dźwierzuty? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Dźwierzuty – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dźwierzuty
Niepodległości 612-120 Dźwierzuty
woj. warmińsko-mazurskie
tel. +48 896 210 403
fax. +48 896 210 405
gops@dzwierzuty.com,gops@konekt.biz

Dźwierzuty – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Dźwierzuty – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.