Dynów

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Dynów. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Dynów.

Dynów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. 16 6521286
email: mopsdynow@mopsdynow.com.pl
www: mopsdynow.com.pl
BIP: bip.mops.dynow.pl

Dynów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowo narodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Dynów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.