Dobroszyce

Nabór na świadczenie 500 Plus w gminie Dobroszyce właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Dobroszyce – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd gminy Dobroszyce
56-410 DOBROSZYCE, RYNEK 16
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROSZYCACH
ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce
tel. 71/399-12-57 lub 71/380-13-10
e – mail: ops@post.pl

Dobroszyce – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Dobroszyce – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.