Długołęka

Gmina Długołęka – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Długołęka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
55-095 Mirków
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Tel. (71) 323 02 03
Fax. (71) 323 02 04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze
ul. Kamiennogórska 22
58-379 Czarny Bór
tel. 74 8450 367
e-mail: opsczb@poczta.onet.pl

Długołęka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Długołęka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.