Dąbrowa

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Dąbrowa jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Dąbrowa – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Parkowa 2
88-306 Dąbrowa
Gmina: Dąbrowa
Powiat: mogileński
Województwo: kujawsko-pomorskie
tel: 52 318 62 10
gops@ug-dabrowa.pl

Dąbrowa – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Dąbrowa – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.