Czudec

Program Rodzina 500 Plus w gminie Czudec to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Czudec – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu
ul. Starowiejska 1
38-120 Czudec
Pracownicy socjalni:
(17) 717-21-65
(17) 717-21-66
Fax: (17) 717-21-69

Czudec – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Czudec – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.