Ciepłowody

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Ciepłowody. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Ciepłowody – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
Pl. Adama Mickiewicza 2
57-211 Ciepłowody
(74) 810-35-62
Email: opscieplowody@wp.pl

Urząd gminy Ciepłowody
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody
tel. 74 8103-556
tel./fax 74 8103-228
sekretariat@cieplowody.pl

Ciepłowody – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).

Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Ciepłowody – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.