Ciechocinek

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Ciechocinek jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Ciechocinek – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku
ul. Kopernika 14, 87-720 Ciechocinek
telefon: (54) 416-10-17 lub (54) 416-10-18
e-mail: mops@ciechocinek.pl
NIP: 891-126-34-35
REGON: 910511058
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 (świetlica 10:00 -18:00)

Ciechocinek – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Ciechocinek – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.