Chłopice

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Chłopice? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Chłopice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach
Chłopice 149 A
37-561 Chłopice
tel. 16 624 00 00
fax.16 622 24 60, wew.12
fax. 16 624 00 00,18

Chłopice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowo narodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Chłopice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.