Brudzew

Program Rodzina 500+ w gminie Brudzew rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Brudzew – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie
ul. Turkowska 29
62 – 720 Brudzew
Tel.: 63 279 83 32
Fax: 63 289 20 49
e-mail: gops@brudzew.pl
NIP: 668-11-50-688
REGON: 003730207
Godziny otwarcia GOPS w Brudzewie:
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Brudzew – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Brudzew – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.