Boguszów-Gorce

Gmina Boguszów-Gorce – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Boguszów-Gorce – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. (+48 74) 84 49 311
(+48 74) 84 49 312
(+48 74) 84 49 313
sekretariat@boguszow-gorce.pl

Boguszów-Gorce – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Boguszów-Gorce – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.