Barwice

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Barwice można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Barwice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
78-460 Barwice
ul.Czaplinecka 14
mgopsbarwice@o2.pl
Telefon : (094) 3736022, 3732525, 3722125
REGON 003801611
Faks: (094) 3736022

Barwice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Barwice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.